Để tạo niềm tin cho khách hàng gần xa và với cái tâm của người làm nghề, Chả mực Thoan tại Hạ Long hết sức chú trọng tới việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong từng khâu chế biến với sự giám sát cẩn trọng và thực hiện nghiêm ngặt từ máy móc, xưởng sản xuất tới từng nhân viên tham gia khâu chế biến.