• Cửa hàng Chả mực Thoan tại chợ Hạ Long

Chả mực Thoan - Chả mực số 1 Hạ Long